تی داکسی کر tydoxycare

25,000تومان

قرص فوق العاده جهت درمان های اسهال،سرماخوردگی،عفونت،ورم روده و درمان سینه کاردی شدن طیور می باشد.

پاک کردن
تی داکسی کر
تی داکسی کر tydoxycare